Het Noordereiland op social media

Social media berichten van het Noordereiland, Rotterdam op het internet

Facebook

Noordereiland

6 hours 27 minutes ago

Eilandverhalen gezocht
Ken jij nog verhalen uit de tijd dat het eiland, toen nog een zandplaat, werd gebruikt om misdadigers te verhangen?
Werkte je overgrootvader bij de eerste gloeilampenfabriek van Nederland? Of heb je anekdotes over jouw oma die van de bootdienst naar Antwerpen gebruik maakte? Verhalen over de bezetting van het eiland tijdens WOII?

Noordereiland Opera
Deze en andere bijzondere, historische verhalen en anekdotes willen we graag verzamelen voor het samenstellen van een nieuwe Noordereiland Opera.
We zijn bij voorbaat zeer erkentelijk voor het delen van je verhaal. Uiteraard kunnen we niet alles wat we binnenkrijgen verwerken en opnemen in de opera. Ook kunnen we hoogstwaarschijnlijk niet reageren op al het ingezonden materiaal.

Gebruiksrecht
Met het toesturen van je verhaal geef je de vereniging, nu nog Scheepsopera Noordereiland (in de toekomst Noordereiland Opera), toestemming en recht dat verhaal voor onbepaalde tijd te gebruiken. Rechthebbend eigenaar van de uit de verhalen ontstane tekst is dan ook Noordereiland Opera.
Help ons aan mooie verhalen en stuur ze aan: nettescheepstra@gmail.com

Noordereiland

1 day 57 minutes ago

Humanitas zoek vrijwilligers 75+ project
Zoals je misschien weet wil Rotterdam iets doen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Het idee is daarom om ouderen in de wijk regelmatig te laten bezoeken door vrijwilligers. Niet bij wijze van controle, maar gewoon een praatje maken. Hoe gaat het? Heb je ergens hulp bij nodig? Zijn er genoeg activiteiten in de wijk en waaraan zou je mee willen doen? Of gaat het prima zo en is het gewoon leuk dat er af en toe iemand een praatje komt maken? Zo maar wat vragen die de vrijwilliger kan stellen. Ben jij zo iemand die zich betrokken voelt bij de buurt en iets zinvols wil betekenen voor ouderen? Humanitas zoekt vrijwilligers voor dit 75-plussers project. In bijgevoegde advertentie vind je alle informatie over de vacature. Je kunt ook eerst contact opnemen met de coordinator. Maar neem gerust eens contact op met Esther Striezenau of Anouk Faassen van Humanitas. Ze zijn regelmatig te vinden en aanspreekbaar bij Steiger 22 en kunnen je vast ook meer informatie geven over dit project.

Fadisnoordereiland

Noordereiland

1 day 3 hours ago

Gevel- en kookkunst gecombineerd!

Noordereiland

1 day 4 hours ago

Water bij de Wijkraad
Er was gelukkig voldoende (spraak)water bij de openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland gisteravond. Het was toch wel een beetje benauwd in de huiskamer van de wijk aan aan het Burgemeester Hoffmanplein, dus er moest goed gedronken worden. En er was een grote opkomst van belangstellenden, ondanks de warmte. Top!

Wennen
Het was voor iedereen nog wel even wennen dat het hier ging om een vergadering van de wijkraadleden, waarbij de bewoners als toehoorders en niet als meepraters aanwezig waren. Uit enthousiasme ging dat nog wel eens mis, ook misschien vanwege de opstelling. Maar dat gaat wel wennen. Gelukkig vroegen de wijkraadleden ook af en toe naar de mening en ervaringen van bewoners bij bepaalde agendapunten, dus kon men toch zijn of haar zegje doen.

Raggende bussen
Zo was er een ingezonden agenda-onderwerp van een bewoner aan de Maaskade die nogal hinder heeft van de trillingen, veroorzaakt door bussen die met flinke vaart over de verkeersdrempel rijden. Het veroorzaakt zelfs scheuren in het plafond. Brieven aan de RET haalden niets uit. De wijkraad zal hierover ook contact opnemen met de RET en aandringen op onderzoek hiernaar en eventuele alternatieve oplossingen om hard rijden tegen te gaan.

Parkeerdruk
Verder werd er deze avond weer gesproken over de parkeerproblematiek en de wens om alternatieven uit te werken voor al dan niet betaald parkeren, of alleen tijdens kantooruren met ontheffingen voor bewoners. Speciaal hiervoor was Jasper de Hoog, coördinator Parkeren van de gemeente aangeschoven. Jasper wil hierover best in gesprek, maar gaf aan vooral eerst de nieuwe wethouder Bokhoven te willen raadplegen over haar visie op het gemeentelijk parkeerbeleid.

En over parkeren gesproken: in september start het herstelwerk van de Maaskade en daardoor moet een flink aantal parkeerplekken tijdelijk wijken. Op de website van het Havenbedrijf is te zien hoe het er straks uit komt te zien: https://bit.ly/2Lq6uVi

Wijkagenda
Alle wijkraden en gebiedscommissies worden geacht uiterlijk 1 augustus een wijkagenda op te stellen, zo ook de wijkraad van Noordereiland. In de wijkagenda komen vijf doelstellingen, waar de wijkraad de komende jaren aan wil werken, samen met de bewoners, ondernemers en organisaties. De raadsleden hebben ieder een concept voor een van de vijf thema's gereed en daarmee meteen een soort portefeuilleverdeling gemaakt. Zodra de wijkagenda definitief is, zal die in te zien zijn.

Tot slot nog een aantal zaken die kort besproken werden:
- er komt een snelheidsmeting op de Maaskade (u weet wel,
zo bord met een vrolijke of teleurgestelde smiley), maar
het is even de vraag of die op de juiste locatie gezet wordt.

- De ondernemers in de Van der Takstraat hebben inmiddels
een camera op de gevel gekregen, zodat er meer toezicht
is. Overigens is er op 12 september een tweede thema-
avond Veiligheid gepland.

- er wordt strenger gehandhaafd op het uitlaten van honden
en opruimen van de hondenpoep.

Een verslag van deze wijkraadvergadering is binnenkort te vinden op de website van de gemeente. De agenda en besluitenlijsten vind je daar in ieder geval: https://bit.ly/2NmCQ40

 

Het Noordereiland op FacebookNoordereiland op Facebook

Dit account wordt bijgehouden door Annette de Bus: BusnizzCares
Gemeente Rotterdam over het Noordereiland

Het Noordereiland is een unieke wijk; het eiland kenmerkt zich door veel oude, statige panden met grote binnenterreinen. De wijk heeft sinds 2005 de status van beschermd stadsgezicht.

Aan de noordkant ligt de Nieuwe Maas en aan de zuidkant de Koningshaven. Het Noordereiland is via de Willemsbrug verbonden met het centrum en via de Hef en Koninginnebrug met de Kop van Zuid. De Hef heeft een monumentale status en geeft duidelijk het industriële verleden van de wijk weer. Het was tot maart 2014 dan ook het beeldmerk van de voormalige deelgemeente Feijenoord.

Historie
Het Noordereiland dankt zijn naam aan de Noorderhaven (tegenwoordig Koningshaven) die in de 19e eeuw is uitgegraven. Hierdoor werd de wijk afgescheiden van het toenmalige eiland Feijenoord. De laatste tien jaren van de twintigste eeuw kenmerkte Noordereiland zich door een grote bedrijvigheid. Met het verplaatsen van de havenactiviteit naar de Botlek, Europoort en Maasvlakte is het vooral een woonwijk geworden.

Bewoners
Het Noordereiland heeft ongeveer 3.200 inwoners en is daarmee qua bevolkingsaantal een van de kleinere wijken van Rotterdam. Relatief veel inwoners zijn werkzaam binnen de kunst- en cultuursector. Hierdoor wordt de wijk ook weleens het Montmartre aan de Maas genoemd.

Voorzieningen
In tegenstelling tot de bedrijvigheid die tot enkele tientallen jaren geleden het beeld van Noordereiland bepaalde, is het nu vooral een woonwijk. Voor veel voorzieningen zijn de bewoners afhankelijk van het centrum van Rotterdam of Kop van Zuid. Deze liggen overigens beiden op loopafstand van de wijk.

Zie webpagina: www.rotterdam.nl/wonen-leven/noordereiland