Motorschip Noordereiland

Vaar mee met MS Noordereiland
Het Noordereiland is het Rotterdamse eiland in de rivier de Nieuwe Maas. Het eiland is verbonden door de Willemsbrug en Koninginnebrug. Het heeft 3300 inwoners, tientallen bedrijven, en is onderdeel van de deelgemeente Feijenoord.

NoordereilandPlatTekening

Met deze website willen we alle bewoners, instellingen en bedrijven van dit unieke eiland aan u tonen. Het Noordereiland is namelijk het grootste motorschip van de wereld, en u kunt een stukje met ons mee varen.

vanaf 2015 werkt deze website samen met Buurt Bestuurt Noordereiland.

ZW_NE_Fles
Het Noordereiland is een Motorschip

Het concept MS Noordereiland van Joe Cillen
Het concept het “Motorschip Noordereiland” is ontstaan uit de behoefte om een woonomgeving te creëren die als aangenaam ervaren kan worden, niet uitgaande van een utopie, maar door de weg er naar toe. Het praktische medium om dat te bereiken is de kunst.

Kunst wordt niet altijd als kunst ervaren, maar is, zoals overal om ons heen, ook op het Noordereiland aanwezig.
De openbare ruimte is de kunst. Het Motorschip Noordereiland is het schouwtoneel waarin een ieder zijn rol speelt. Zij die ooit hebben gevaren, de toevallig passerende zeelui, de oud-schippers van het eiland, herkennen onmiddellijk bij het betreden van het eiland het schip voor anker in de Maas.

Veel bedrijven langs de kades en in de Van der Takstraat houden zich actief bezig met de scheepvaart. Bewoners en kunstenaars voelen zich actief betrokken bij het concept. Zij houden het schip in goede staat om op een mooie dag af te varen naar de lonkende verte.

Noordereiland Vlag
Vlag Noordereiland

Website Joe Cillen
Interview Joe Cillen

Foto-NoorderEiland_Breed_2000


Scheepsjournalen: Het nieuws van MS Noordeiland