Actieve buurtpreventie

Een veilig Noordereiland is een zaak van gemeente, bewoners en politie. Bewoners kunnen veel doen aan een veilige woonomgeving. Daarom is er een buurtpreventieteam.

Buurtpreventie houdt in, dat bewoners scherp in de gaten houden wat er in hun directe omgeving gebeurt. Hierdoor vallen zaken die ongewoon zijn of niet kloppen extra snel op. Een goed contact met politie, gemeente en de woningcorporatie zorgt er voor dat er snel wordt ingespeeld op deze signalen van de bewoners. Denk daarbij aan rommel op straat, kadekapers, kapot straatmeubilair en los lopende honden.

Buurtpreventie

Bij toerbeurt gaan de deelnemers met elkaar de straat op. Zaken die opvallen worden genoteerd en doorgegeven aan politie of stadsbeheer. Indien nodig, kunnen de teamleden direct contact opnemen met de meldkamer van de politie.

Een buurtpreventieteam is geen burgerwacht. Deelnemers dragen geen uniformen of wapens. Het betrappen of aanhouden van criminelen is geen doel van de buurtpreventie.

Om het aantal surveillances uit te breiden, zijn we op zoek naar vrijwilligers.Inzet is door de vrijwilliger zelf in te delen, van 1x per week tot 1x per maand.


Genteresseerd?

Aanmelden: bpnoordereiland@gmail.com
of bel: 06-362 13 511


Berichten Buurtpreventie