7 nov. agenda Buurt Bestuurt

De agenda voor de vergadering

251
251

Buurt Bestuurt

Dit staat op de agenda voor maandag 7 november 2022

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen van Buurt Bestuurt
  – Ondersteuning gemeentelijke diensten
  – Vergaderdata 2023
  – Reanimatiecursus 30 jan, 6 en 13 februari 2023
 3. Netwerkbijeenkomst 12 december, wie nodigen wij uit?
 4. Beukenhaag bij de containers Fadi’s:  Ocko Noe
 5. Doelen en projecten  voor 2023, (zie hieronder)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Wij verwelkomen jullie graag en hopen op een goede en gezellige discussie

Marjolein en Marinda

Datum: Maandag 7 november 2022
Locatie Huis v/d Wijk Prins Hendrikkade 89
Tijd: 19.30-21.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur)

Buurt_Bestuurt NoordereilandWij hechten waarde aan jullie aanwezigheid.

Met vriendelijke groet, Marjolein en Marinda

 

Ben je verhinderd?
Laat het ons dan even weten via bbnoordereiland@gmail.com.

 

 


Doelen en projecten van Buurt bestuurt 2023
Wat gaan we doen en hoe zijn we effectief.

 

Doelen
Benoemen van 3 structurele knelpunten, waar we ons op gaan richten

Projecten
• Actie Schoon Schip 2023, een dag
• Cursus reanimatie

Samenwerken
• Structuur
• Regels
• Communicatie
• Rollen, wie doet wat.

Voorstel structuur en rollen
• Coördinator: Marjolein
• Secretaris: Marinda
• 3 ambassadeurs voor de knelpunten.

Tips voor effectiviteit
• Individueel melden in de app of bij tel. 14010
• Elke maand situatie op de agenda voor de ambassadeurs.
• Ambassadeurs hebben het contact met SB
Be hard on the subject en soft on the people.
• Communiceer kort en bondig.

Programma presenteren wij aan de diverse verantwoordelijken van de gemeente en nodigen hen uit in onze bijeenkomsten om de ervaren punten te bespreken.

 

In this article