Mei bijeenkomst wijkraad Noordereiland

20 mei 2019: Vergadering Wijkraad Noordereiland

1136
1136

Agenda Wijkraad Noordereiland vergaderingHierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland.
Locatie: Steiger 22, Burg. Hoffmanplein 22, 3071 XK Rotterdam

Agenda:

 • 1. Opening en mededelingen
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Inspreekrecht bewoners
 • 4. Bewonersinitiatieven
 • 5. Ter besluitvorming:
  a. Vaststellen besluitenlijst
  b. Horecagebiedsplan
  c. Verkiezing technisch
 • 6. Ter bespreking:
  a. Verzoek advies aanwijzing vuurwerkzones
  b. Verzoek advies uitgangspunten meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam 2021
  c. Aanpassing Wijkagenda 2019-2022
 • 7. Ter informatie
  a. Terugkoppeling gesprek SO/Mobiliteit d.d. 6-5-2019
  b. Terugkoppeling Buurt Bestuurt d.d. 6-5-2019
  c. Terugkoppeling Commissie EDEM/advies bus 47 d.d. 8-5-2019
  d. Terugkoppeling Commissie EDEM/ overlast kades d.d. 15-5-2019
  e.  Stand van zaken nieuwbouw Hulstkampgebouw
  f.  Roparun 2019
 • 8. Agenda volgende vergadering
 • 9. Sluiting

Wij zien u graag de 20e!

 

Zie ook de wNotubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/599138/Wijkraad%20Noordereiland%2020-05-2019

 

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 20 mei 2019
Inloop: 18:30
Starttijd: 19:00
Na afloop: Vrij gesprek
Locatie: Steiger 22
Burg. Hoffmanplein 22, 3071XK  Rotterdam
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl


Bereikbaarheid Noordereiland

(Handige voor naast de telefoon).

Spoedeisende of verdachte situaties112 (politie)
Overlastgevende of verdachte situaties (geen spoed)0900-8844 (algemeen politienummer)
Meld Misdaad Anoniem0800-7000
Wijkagent Noordereiland• Martin van der Kaaij / martin.van.der.kaaij@politie.nl
Alle vormen van overlast zoals woonoverlast, overlast op straat en enge plekken• Snel melden via de VeiligR-app (gratis) Google Play of Apple Store
• Of meld via veiligheidsloket@rotterdam.nl
Woonoverlastwww.rotterdam.nl/woonoverlast
• Of meld via woonoverlast@rotterdam.nl
Overlast in de buitenruimte• 14010
• MeldR app (gratis) / MeldR webpagina
www.rotterdam.nl/overlast
Vraag, klacht, compliment of suggestie op het gebied van veiligheid en openbare orde• Veiligheidsloket / www.rotterdam.nl/wonen-leven/veiligheidsloket
• veiligheidsloket@rotterdam.nl
• Directie Veiligheid / Postbus 70012 / 3000 KP Rotterdam
Geluid-, stank- of stofoverlast(DCMR Milieudienst Rijnmond)
• 0888 333 555 / www.dcmr.nl/melding-maken
Advies- en meldpunt verwarde personen• (010) 26 70 700
www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldpunt-verwarde-personen
Bouwinspecteurwww.rotterdam.nl/loket/contact-bouwinspecteurs
Wijkraad Entrepot-Noordereilandwww.noordereiland.org/wijkraad
www.rotterdam.nl/wonen-leven/entrepot-noordereiland
• E-mail: GebiedFeijenoord@rotterdam.nl
Vermeld dan wel dat het om het Entrepot-Noordereiland betreft.
Buurt Bestuurt Noordereilandwww.noordereiland.org/buurt-bestuurt
• bbnoordereiland@gmail.com

In this article