Juli bijeenkomst wijkraad Noordereiland

15 juli: agenda wijkraad Noordereiland

903
903

Hierbij een verkorte versie van de agenda van de vergadering van 15 juli 2019.
Aanvang 20:00 (inloop vanaf 19:30) bij galerie Wind.

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Inspreekrecht bewoners

4. Bewonersinitiatieven

5. Ter besluitvorming:
a Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2019

6. Ter bespreking:
a Betreffende gevraagd advies wethouder Bokhove inzake betaald parkeren. Hoe gaan we (samen met de bewoners) bepalen welke venstertijden we adviseren.
(Hoe langer de venstertijden (tot max 23:00 uur) hoe minder overlast maar hoe duurder het voor bijvoorbeeld visite zal worden om te parkeren.
Zondag de gehele dag gratis of vanaf 12:00 uur betalen?)
b Toenemend lachgas gebruik op het Noordereiland.

7. Ter informatie:
a Verzoek van de griffie namens de raadswerkgroep Levendige Stad
b Verzoek om Burendag 2019 op te nemen in onze media
c Er komt een bewonersavond; onderwerpen: aanpak overlast
d Gevraagd advies B&W inzake Actieprogramma Verenigingen (sept. 2019)
e 10 juli: 1e bijeenkomst uitvoeringswerkgroep Overlast
f Rapportage over fietsparkeren, het vervolg
g Brief Buurt Bestuurt Noordereiland: melding aan gebiedsdirecteur over groenonderhoud en reiniging
h Navolgende besprekingen hebben plaats gevonden:
– RET en Mobiliteit Rotterdam over alternatieven buslijn 47
– Inzet City Stewards in het kader van overlastbestrijding
– Gebied en mobiliteit over proef afsluiting van het gebied rond de Willemsbrug
– Verkeersveiligheid op en rond het eiland

8. Rondvraag en agenda volgende vergadering

9. Sluiting

In this article