indian moms

xxxvideo2

Juli bijeenkomst wijkraad Noordereiland

15 juli: agenda wijkraad Noordereiland

491
491

Hierbij een verkorte versie van de agenda van de vergadering van 15 juli 2019.
Aanvang 20:00 (inloop vanaf 19:30) bij galerie Wind.

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Inspreekrecht bewoners

4. Bewonersinitiatieven

5. Ter besluitvorming:
a Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 juni 2019

6. Ter bespreking:
a Betreffende gevraagd advies wethouder Bokhove inzake betaald parkeren. Hoe gaan we (samen met de bewoners) bepalen welke venstertijden we adviseren.
(Hoe langer de venstertijden (tot max 23:00 uur) hoe minder overlast maar hoe duurder het voor bijvoorbeeld visite zal worden om te parkeren.
Zondag de gehele dag gratis of vanaf 12:00 uur betalen?)
b Toenemend lachgas gebruik op het Noordereiland.

7. Ter informatie:
a Verzoek van de griffie namens de raadswerkgroep Levendige Stad
b Verzoek om Burendag 2019 op te nemen in onze media
c Er komt een bewonersavond; onderwerpen: aanpak overlast
d Gevraagd advies B&W inzake Actieprogramma Verenigingen (sept. 2019)
e 10 juli: 1e bijeenkomst uitvoeringswerkgroep Overlast
f Rapportage over fietsparkeren, het vervolg
g Brief Buurt Bestuurt Noordereiland: melding aan gebiedsdirecteur over groenonderhoud en reiniging
h Navolgende besprekingen hebben plaats gevonden:
– RET en Mobiliteit Rotterdam over alternatieven buslijn 47
– Inzet City Stewards in het kader van overlastbestrijding
– Gebied en mobiliteit over proef afsluiting van het gebied rond de Willemsbrug
– Verkeersveiligheid op en rond het eiland

8. Rondvraag en agenda volgende vergadering

9. Sluiting

In this article

double penetrated eurobabe with curly hair.mallu xxx cute asian asa akira with muscle guy under shower.