Betaald parkeren Noordereiland

Per 1 januari 2020 invoering betaald parkeren

2019
2019

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag (19 nov. 2019) besloten het betaald parkeren op het Noordereiland in te voeren vanaf 1 januari 2020.

Betaald moet worden van maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 23.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 23.00 uur.

 

Meer informatie over het betaald Parkeren

Vanaf 1 januari 2020 geldt op het Noordereiland betaald parkeren. Door de invoering van betaald parkeren komt meer parkeerruimte vrij voor bewoners en ondernemers van het Noordereiland.
Bron: www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-noordereiland/

Parkeervergunning

Bent u bewoner van de wijk of heeft u er een bedrijf? Heeft u een auto?
Vraag dan alvast uw parkeervergunning aan. Daarmee kunt u vanaf 1 januari 2020 parkeren op alle openbare parkeerplaatsen op het Noordereiland. U kunt uw parkeervergunning met uw DigiD aanvragen via de pagina Parkeervergunning. Hier staat alle informatie. Ook de voorwaarden staan hier vermeld. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 23.00 uur.
Webpagina voor Parkeervergunning = www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeervergunning/

 

Website betaald parkeren NoordereilandWerkzaamheden

Eind november start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden. Denkt u hierbij aan nieuwe belijning en het plaatsen van verkeersborden en parkeerautomaten.

Waarom nu pas betaald parkeren?

De gemeenteraad vroeg op 16 mei het college met een motie het betaald parkeren in te voeren op het Noordereiland. Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd dat een traject wordt opgesteld voor de vergroening van de Maaskade waarbij ook de parkeercapaciteit wordt verminderd. De invoering van betaald parkeren per 1 januari 2020 is de eerste stap in de uitvoering van de motie.

 

Parkeeroverlast

Op het Noordereiland parkeren overdag en in het weekend veel mensen die geen bestemming hebben in de wijk. Hierdoor verhoogt de parkeerdruk is het voor bewoners en ondernemers op het Noordereiland moeilijker een parkeerplek in de buurt van hun woning of bedrijf te vinden. In 2017 is naar aanleiding van parkeertellingen een draagvlakonderzoek naar de invoering van het betaald parkeren op het Noordereiland uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek destijds een meerderheid van de respondenten tegen de invoering van betaald parkeren. De toenmalige gebiedscommissie gaf om die reden ook een negatief advies over de invoering van het betaald parkeren. De wethouder besloot twee jaar geleden om van de invoering van betaald parkeren af te zien.

Andere overlast en werkzaamheden Maaskade

Het Noordereiland kent naast een hoge parkeerdruk ook andere overlast. Jongeren die hangen op de Maaskade en daarbij onder andere herrie maken, rotzooi achterlaten, dealen en racen. Bij de werkzaamheden aan de vernieuwing van de Maaskade bleek dat deze overlast afneemt als de Maaskade niet met auto toegankelijk is. De afsluiting zorgt echter ook voor een vermindering van de parkeercapaciteit. De parkeerdruk wordt hierdoor nog hoger.

Oplossingen

De gemeenteraad heeft de problematiek op het Noordereiland besproken tijdens de Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) van 15 mei 2019. De oplossing tegen de overlast op de Maaskade wordt gezocht in het ontoegankelijk maken van (delen van) de kade. De verwachting is dat forensen, bezoekers van de binnenstad of bewoners elders uit de stad hun auto niet meer op het Noordereiland parkeren als betaald moet worden.

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2019 door middel van een motie het college verzocht het betaald parkeren in te voeren op het Noordereiland. Daarnaast heeft de gemeenteraad gevraagd om een een traject op te stellen voor de vergroening van de Maaskade waardoor er ook minder parkeerplekken zijn. De invoering van betaald parkeren per 1 januari 2020 is de eerste stap in de uitvoering van de motie.

Advies

Wethouder Judith Bokhove heeft eind mei 2019 aan de wijkraad Noordereiland gevraagd een advies te geven over de te hanteren venstertijden op het Noordereiland. De mogelijk opties waren reguleren tot 18.00 of 23.00 uur, en het wel of niet reguleren op zondag. In september heeft de wijkraad het advies gegeven om 7 dagen per week te reguleren tot 01.00 uur. Een venstertijd tot 01.00 uur wordt echter alleen gehanteerd in het centrum op vrijdag en zaterdag. Dit moedigt bezoekers van de binnenstad aan gebruik te maken van de parkeergarages. In alle andere wijken in de stad wordt tot maximaal 23.00 uur gereguleerd.
De keuze van het college is daarom om nu 7 dagen per week tot 23.00 uur te reguleren.

 

[Update] Lees hier hoe je een parkeervergunning kunt aanvragen


Brief & inloopavond

Bewoners en ondernemers ontvangen binnenkort een brief over het betaald parkeren. 10 december zal er ook een inloopavond gehouden worden om iedereen te informeren. Lees de brief hier.

Betaald Parkeren

De toelichting over het besluit staat in de brief van 19 november die de Wijkraad Noordereiland hierover van B&W ontving.
Zie brief hieronder, of download de brief als PDF

Brief gemeente van 19 november 2019:
(klik op de afbeelding voor een vergroting).

 

 


 

In this article