April bijeenkomst wijkraad Noordereiland

15 april 2019: Vergadering Wijkraad Noordereiland

1203
1203

Wijkraad agendaHierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Wijkraad Noordereiland.
Locatie: Tante Nino, Van der Takstraat 102B, 3071 LM Rotterdam

Agenda:

 • 1. Opening en mededelingen
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Inspreekrecht bewoners
 • 4. Bewonersinitiatieven
  a. BI 19-0153 – Buurtinitiatief Speelplaats Noordereiland
  b. BI 19-0360 – Schaakfestival 2e editie
  c. BI 19-0460 – Northsea Round Town
  d. BI 19-0253 – Midden in de Maas
  e. BI 19-0505 – 150 jaar Noordereiland
  f. BI 19-0545 – Voorstel Wijkkrant Noordereiland
  g. Flourishing Noordereiland
 • 5. Ter besluitvorming:
  a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 maart 2019
 • 6. Ter bespreking
  a. Terugkoppeling wethouder Wijbenga inzake advies overlast parkeertoeristen
  b. Beleidsregel evenementenmarkten
  c. Adviesverzoek vervoerplannen 2020 (deadline 24 april 2019)
  d. Adviesverzoek bijgewerkte beleidsregels en nadere regels bewonersinitiatieven 2019
  e. Nabespreking bijeenkomst Horecagebiedsplan 26.03.2019
  f. Fietsparkeren
  g. Onderzoeksproces evaluatie wijkraden / wijkcomités i.h.k.v. bestuursmodel
  h. Verkiezing technisch voorzitter
  i. Wijkagenda 2019: continuering / aanpassing?
 • 7. Ter informatie
  a. Terugkoppeling Buurt Bestuurt Noordereiland 01.04.2019
  b. Startbijeenkomst bestemmingsplan Noordereiland 09.04.2019
  c. Bestuurdersdag VZHG 12.04.2019
  d. StaVaZa gesprek inzake advies Verkeer en vervoer
  e. StaVaZa gesprek inzake advies chaos Wereldhavendagen/Nationale Vuurwerk
  f. StaVaZa gesprek inzake woningvoorraad Woonstad
 • 8. Agenda volgende vergadering
  Maandag 20 mei 2019, starttijd 20.00 uur
 • 9. Sluiting

Wij zien u graag de 15e!

 

Zie ook de wNotubiz webpagina voor alle documenten (op de website kun je de groene vierkantjes openklappen): https://gebiedscommissies.notubiz.nl/vergadering/599107/Wijkraad%20Noordereiland%2015-04-2019

 

Wijkraad Noordereiland

Informatie:
Maandag 15 april 2019
Inloop: 19:30
Starttijd: 20:00
Na afloop: Vrij gesprek
Locatie: Tante Nino  ( www.tantenino.nl )
Van der Takstraat 102B, 3071 LM Rotterdam
Email: noordereiland@raadrotterdam.nl


Bereikbaarheid Noordereiland

(Handige voor naast de telefoon).

Spoedeisende of verdachte situaties112 (politie)
Overlastgevende of verdachte situaties (geen spoed)0900-8844 (algemeen politienummer)
Meld Misdaad Anoniem0800-7000
Wijkagent Noordereiland• Martin van der Kaaij / martin.van.der.kaaij@politie.nl
Alle vormen van overlast zoals woonoverlast, overlast op straat en enge plekken• Snel melden via de VeiligR-app (gratis) Google Play of Apple Store
• Of meld via veiligheidsloket@rotterdam.nl
Woonoverlastwww.rotterdam.nl/woonoverlast
• Of meld via woonoverlast@rotterdam.nl
Overlast in de buitenruimte• 14010
• MeldR app (gratis) / MeldR webpagina
www.rotterdam.nl/overlast
Vraag, klacht, compliment of suggestie op het gebied van veiligheid en openbare orde• Veiligheidsloket / www.rotterdam.nl/wonen-leven/veiligheidsloket
• veiligheidsloket@rotterdam.nl
• Directie Veiligheid / Postbus 70012 / 3000 KP Rotterdam
Geluid-, stank- of stofoverlast(DCMR Milieudienst Rijnmond)
• 0888 333 555 / www.dcmr.nl/melding-maken
Advies- en meldpunt verwarde personen• (010) 26 70 700
www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldpunt-verwarde-personen
Bouwinspecteurwww.rotterdam.nl/loket/contact-bouwinspecteurs
Wijkraad Entrepot-Noordereilandwww.noordereiland.org/wijkraad
www.rotterdam.nl/wonen-leven/entrepot-noordereiland
• E-mail: GebiedFeijenoord@rotterdam.nl
Vermeld dan wel dat het om het Entrepot-Noordereiland betreft.
Buurt Bestuurt Noordereilandwww.noordereiland.org/buurt-bestuurt
• bbnoordereiland@gmail.com

In this article