Nieuws nieuwbouw Maaskade

Omgevingsvergunning en gewijzigde planning herstel Maaskade

1668
1668

Met dit bericht informeer ik u over de ontvangen omgevingsvergunning (bouw) en gewijzigde planning voor de nieuwbouw aan de Maaskade.
Ik attendeer u er ook graag op dat de informatie over dit project en de uitnodigingen voor de informatiebijeenkomsten voortaan niet meer per post gaan, maar via een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen, meld u dan aan via om.heijnen@Portofrotterdam.com. met vermelding van het project Maaskade en uw contactgegevens.
Alvast hartelijk dank voor uw interesse!

Omgevingsvergunning
U heeft het waarschijnlijk al gelezen op onze website en in de lokale media, het Havenbedrijf kreeg op 4 juni van de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning (bouw) voor de nieuwbouw aan de Maaskade. Dit gebeurde helaas later dan verwacht. Tijdens de bezwaarperiode van zes weken zijn er geen bezwaarschriften ingediend.

Gewijzigde planning
Door de vertraging rond de omgevingsvergunning wijzigt de voorgenomen planning voor de nieuwbouw aan de Maaskade. De aanbestedingsprocedure is naar achteren geschoven, waardoor het definitief selecteren van de aannemer (gunning) medio augustus plaatsvindt, in plaats van medio juli. Inmiddels heeft het Havenbedrijf haar voornemen tot gunnen (opdrachtbevestiging nieuwbouw) aan de aannemer bekend gemaakt. De verwachting is dat na de bouwvak wordt gestart met de voorbereidingen en later dit jaar met de bouwwerkzaamheden. De nieuwbouw kan dan medio december 2019 klaar zijn. Zodra de aannemer definitief is geselecteerd, wordt meer duidelijk over de bouwplanning en informeren we u hierover.

Vooropnames panden
Het is nog niet bekend wanneer de aannemer start met de vooropnames van de panden op de Maaskade. Dit gebeurt in ieder geval niet voor de aankomende bouwvak, die in het midden van Nederland op 30 juli begint. Bewoners van de Maaskade worden door de aannemer tijdig over de vooropnames geïnformeerd. Bent u op dat moment op vakantie, dan neemt de aannemer op een later moment nogmaals contact met u op. Mocht u na de bouwvak een aantal maanden niet beschikbaar zijn, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk via ei.stenhuis@portofrotterdam.com, met vermelding van vooropnames Maaskade en uw contactgegevens.
De aannemer kan hier vervolgens in zijn planning voor de vooropnames rekening mee houden.

Informatiebijeenkomst
Ik verwacht u eind augustus verder te kunnen informeren over de nieuwe planning rond de nieuwbouw aan de Maaskade. U wordt dan ook uitgenodigd voor een volgende informatiebijeenkomst. Hierin vertelt de geselecteerde aannemer u meer over zijn bouwplanning en maatregelen die worden getroffen om de overlast van de nieuwbouw voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
U vindt alle informatie over de nieuwbouw aan de Maaskade op www.portofrotterdam.com/maaskade.
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen. Ik ben van 19 juli t/m 10 augustus op vakantie. Tijdens mijn vakantie kunt u terecht bij mijn collega Erik Stenhuis, communicatieadviseur,
ei.stenhuis@portofrotterdam.com, 010-2521053.

Met vriendelijke groet,
Odette Heijnen
Communicatieadviseur
om.heijnen@Portofrotterdam.com
010-2521053

Port of RotterdamZie ook de vorige berichten: Vergunning Maaskade
Planning Maaskade
Reparatie kademuur Maaskade
Latere start kademuur maaskade
Onderzoek kademuur
+ Infoavond 27 maart 2018

 

 


 

In this article