Voortgang werkzaamheden De HEF en Willemsbrug

December nieuwsbrief voortgang onderhoud Hef en Willemsbrug

2237
2237

Algemeen
De noordelijke toren is in de eerste week van december uitgepakt met behulp van een hijskraan.
Zo is de mosgroene eindkleur van de brug goed te zien. De straalwerkzaamheden in de torens en zuidelijke aanbrug zijn zo goed als gereed.
Deze maand worden deze onderdelen geschilderd. Op een enkele locatie wordt nog nagestraald. De schilderwerkzaamheden duren nog t/m januari, demontage van de steigers tot en met februari. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien voor begin maart.

de Hef

Fotowedstrijd
De fotowedstrijd van de ingepakte Hef heeft zeker 100 ingestuurde foto’s opgeleverd. Een deskundige jury reikt de prijs op zondag 19 februari uit aan de drie prijswinnaars die dan ook bekend worden gemaakt. De tijd en de plaats volgen nog.

Terugkomst van het val
Het val, het beweegbare middendeel van de brug, is al gereed en ligt op het terrein aan de Gustoweg geduldig te wachten tot het terug kan keren naar de plek waar het hoort. Dat zal in de eerste helft van februari 2017 op feestelijk wijze gebeuren.

 

Willemsbrug

WillemsbrugIn 2017 krijgt de Willemsbrug een nieuwe verflaag en nieuwe verlichting. Ook dit project vraagt, evenals De Hef, om een ingepakte brug waarin wordt gestraald en geschilderd. De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd.
Net als De Hef zal de Willemsbrug worden voorzien van nieuwe verlichting en die zal nog beter tot haar recht komen als de brug weer voorzien is van een nieuwe verflaag. De brug wordt overigens weer voorzien van de oorspronkelijke, rode kleur (RAL3003 Robijnrood).

Busbaan Willemsbrug afgesloten 
Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de busbaan van zuid naar noord als werkterrein ingericht. De afsluiting begint vanaf de bushalte aan de zuidzijde en eindigt in de bocht aan de noordzijde. De bushalte aan de zuidzijde zal bereikbaar blijven en de bus kan gebruik maken van de twee open rijstroken in noordelijke richting.
Meer informatie op: www.rotterdam.nl/willemsbrug

Koninginnebrug

Onder de aanbruggen van de Koninginnebrug is meer betonreparatie nodig dan verwacht. Dat betekent dat de werkzaamheden tot begin volgend jaar doorgaan. Dit werk heeft overigens geen consequenties voor de bereikbaarheid.

Aanvullende werkzaamheden 
De aanvullende werkzaamheden op en om de Koninginnebrug zijn grotendeels gereed. In de week van 12 tot en met 19 december 2016 wordt er gewerkt aan de verbreding van het fietspad van de Brugweg tot aan de fietsdoorsteek ter hoogte van de Ruyterstraat. Om het fietspad geschikt te kunnen maken voor fietsverkeer in 2 richtingen zijn er ook aanpassingen noodzakelijk aan de haakse parkeerplaatsen die langs het fietspad liggen.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de parkeerplaatsen ter hoogte van het werkvak niet worden gebruikt. Het fietsverkeer wordt tijdens deze werkzaamheden omgeleid. De omleiding zal door middel van borden op straat worden aangegeven. De werkzaamheden ten behoeve van Hof aan de Hef langs de Prins Hendrikkade worden voor de kerst afgerond. Alleen de inrit naar de Tulpstraat wordt begin volgend jaar gemaakt, omdat dit nu de toegangsweg van de aannemer is naar het werkterrein.

Vanaf 24 december zal het verkeer weer in 2 richtingen over de Prins Hendrikkade kunnen rijden.

Hinder
Er wordt alles aan gedaan om eventuele hinder tot een minimum te beperken. Helaas valt niet helemaal te voorkomen dat u overlast ervaart. We vragen uw begrip daarvoor.

Onvoorziene omstandigheden
Voor alle werkzaamheden geldt dat onvoorziene omstandigheden de planning kunnen beïnvloeden. Hierover wordt u geïnformeerd als dit zich voordoet

Meer informatie
Gemeente RotterdamVoor vragen kunt u contact opnemen met Peter van Druten, communicatieadviseur van de gemeente Rotterdam.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 06-10 111 201
of per e-mail via pp.vandruten@rotterdam.nl.


 

In this article