Verslag Parkeerplan Noordereiland

Verslag inbreng bewoners op Parkeerplan 29 februari en 7 maart 2016

5399
5399

ParkerenSamenvatting inbreng bewoners op Parkeerplan Buurt Bestuurt tijdens bewonersbijeenkomsten
29 februari en 7 maart 2016.

Opmerkingen vanuit de twee avonden:

 • er is geen parkeeroverlast. Graag niets veranderen aan de huidige situatie;
 • geef bewoners van het eiland een vignet. Anderen mogen er dan niet parkeren;
 • stel blauwe zones in (er werd een verschillende werkingsduur gesuggereerd van drie uur, vijf uur, zes uur); bewoners mogen gratis parkeren;
 • stel betaald parkeren in;
 • stel géén betaald parkeren in;
 • het plan van Buurt Bestuurt uitvoeren, met als eis dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan;
  er parkeren veel ambtenaren van de gemeente Rotterdam op het eiland. Oproep aan de gemeente om buiten het eiland een alternatieve parkeervoorziening te creëren voor deze ambtenaren;
 • een deel van de bewoners hecht aan een autovrije wandelpromenade. Anderen vinden dit minder belangrijk, zij zijn vooral bezorgd over het verlies aan parkeergelegenheid dat hierdoor ontstaat;
 • de overlast onder de Willemsbrug is een kwestie van goede handhaving, betere verlichting en dergelijke, het is feitelijk geen parkeerprobleem;
  parkeren buiten het eiland stimuleren. Gedacht wordt aan parkeergarages in het centrum en de parkeerplaats van de Jumbo bij de Rosestraat;
 • men wil graag weten hoeveel parkeergelegenheid verloren gaat als het plan uitgevoerd wordt. De vrees is dat door het plan de parkeerdruk op het eiland alleen maar toeneemt;
 • de parkeerdruk op de oostelijke helft van het eiland is groter dan op de westelijke helft. Zoek de oplossingen van het parkeerprobleem dan ook zoveel mogelijk op de oostelijke helft;
 • forenzen betalen belasting, zij hebben ook hun rechten;
 • de garages in de Marinestraat stallen hun voertuigen op straat. Dit verhoogt de parkeerdruk in dit gebied.

 

Samenvatting presentatie van Buurt Bestuurt: werkgroep verkeer
i.s.m. Gebiedscommissie Feijenoord + Stadsontwikkeling (SO.) + Stadsbeheer
Download: hier de complete presentatie (PDF)

Een voorstel van bewoners om:
1. knelpunten weg te nemen
2. parkeerdruk te verdelen

Knelpunt Maaskade - Aldi locatie
1. Kade is ingericht op parkeren + wandelpad, nu overal auto’s
2. kans op schade bij aan? en ontmeren, overlast voor schippers
Voorstel als opplossing:
• parkeren alleen in de vakken
• parkeervakken in visgraat
• wandelroute blijft vrij

Knelpunt - Willemsbrug
1. Sex, drugs, geluidsoverlast en vervuiling
2. Onoverzichtelijk waardoor controle door politie vrijwel niet mogelijk
3. Auto’s domineren het gebruik van de buitenruimte
Voorstel als opplossing:
• parkeren alleen in de vakken
• 1 rij haaks parkeren
• overzichtelijk & controleerbaar
• wandelroute blijft vrij
• Niet parkeren Parkzone

Knelpunt - Parkeerdruk is ongelijk verdeeld over het eiland
1. Parkeren door dagjesmensen is geconcentreerd op de Oostelijke helft van het eiland ? intensief gebruik parkeerplaatsen ? probleem voor bewoners
2. Westelijk deel van het eiland heeft afdoende ruimte
Voorstel als opplossing:
Maaskade waterkant
• niet parkeren
• wandelpad blijft vrij
Maaskade rivierzijde
• parkeren alleen in de vakken
• hondentoilet weghalen
• fietstrommels herschikken
• bomen beschermen tegen aanrijden
• plaats voor motor of scooter

De belangrijkste slides uit de presentatie:

(Download hier de complete presentatie (PDF))

 

Buurt BestuurtHoe gaat het verder?
• alle vragen en reacties gaan naar gebiedscommissie en Stadsontwikkeling (SO.)
• SO. onderzoekt de haalbaarheid
• er komt een realistisch plan naar de wijk om te worden besproken
• als er draagvlak is wordt het plan uitgevoerd

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Okach Bouchtaoui (o.bouchtaoui@rotterdam.nl; tel. nr. 06 13549100) of Tom Warnik (tl.warnik@rotterdam.nl; tel. nr. 06 13570710).


 

In this article