Verslag Informatieavond plan Burgemeester Hoffmanplein

Verslag 5 april 2016 + 13 april is de vergadering Gebiedscommissie Feijenoord.

4522
4522

Samenvatting van het verslag

Afgelopen 5 april was de informatie-avond over de herinrichting van het Burgemeester Hoffmanplein.
Hieronder staat een samenvatting van de presentatie van die informatie-avond. Maar als alle plannen door gaan, gaat er dit jaar begonnen worden aan een plein met veel meer groen en minder harde tegels. Duimdrop blijft gewoon bestaan. 13 April gaat Feijenoord hier over vergaderen, deze verggadering is openbaar. Zie gegevens van die vergadering onderaan dit bericht.


Fysieke problemen op het huidige plein : waar stuit je op?

 • Hard, stenig en kaal, nagenoeg helemaal in de verharding
 • Onsamenhangende verdeling speelobjecten
 • Achterstallig onderhoud
 • Te veel hekwerken
 • En te veel geparkeerde auto’s in beeld

Besluitvorming / vaststelling door voormalige Deelgemeente Feijenoord op:

 • Hoofdstructuur
 • Spelen nog nader uit te werken
 • Parkeerplaatsen vervallen
 • Kennis genomen van uitgebreid participatieproces

Kaders voor 2016

 • Naast Bestaand Rotterdam Gebied (BRG) middelen zijn nu extra budget beschikbaar
 • Ambitie is overeind gebleven
 • Het plan dat nu gepresenteerd wordt is financieel haalbaar
 • Voorwaarde extra beschikbare budget: Start uitvoering dit jaar

Ontwerp voorstel voor nieuw plein:

Dia 1

Een samenhangend geheel met groen van maat, een uitgesproken vormentaal en bijzondere plekken.

 • Vloeiend slingerend pad als drager voor ontwerp
 • Ruimte maken voor diversiteit bomen en groenvakken
 • Opeenvolging groene kamers en afwisseling open dicht
 • Duidelijke zonering gebruik en bescheiden inpassing specifieke functies
 • Monumenten opwaarderen en kleurrijke borders

Niet of wel eens met de plannen hierboven?

Laat uw stem horen op de vergadering van 13 april

Afgelopen maandag bent u op de informatieavond geweest over de herinrichting van het Burgemeester Hoffmanplein
Op deze bijeenkomst is u op de mogelijkheid gewezen om uw reactie op dit plan ook kenbaar te maken op de vergadering van de Gebiedscommissie Feijenoord. Hieronder de gegevens van deze vergadering.

Datum: woensdag 13 april 2016
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Speeltuin De Driehoek, Heer Daniëlstraat 55 (wijk Bloemhof).

Met vriendelijke groet,

Okach Bouchtaoui
Gebiedsmanager
Gemeente Rotterdam
(o.bouchtaoui@rotterdam.nl; tel. nr. 06 13549100)logoGemeenteRotterdam

 

 


 

In this article