Subsidie aanvragen buurtfietsenstalling

Buurtfietsenstalling openen of 'n bestaande stalling opknappen?

2218
2218

Wilt u een buurtfietsenstalling openen of een bestaande stalling opknappen?
Dan kunt u hiervoor vanaf 1 juni 2016 subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam.
Lees hier hoe u dat doet.

FietsMet deze regeling komt de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar inpandige fietsparkeerplekken in de wijken. Veel woningen in de stadswijken hebben geen eigen berging waardoor bewoners hun fiets op de stoep moeten parkeren. Door inpandige stallingen te maken in leegstaande ruimtes of op binnenterreinen ontstaat meer ruimte voor spelen en ontmoeten op straat.

Waarvoor kan ik Subsidie aanvragen?
U kunt éénmalig een subsidie aanvragen voor het oprichten van een nieuwe buurtfietsenstalling of het opknappen van een bestaande buurtfietsenstalling. En voor de volgende activiteiten:

 • het installeren/vernieuwen van een (geautomatiseerd) slot (en toebehoren);
 • het installeren van een inbraakbestendige deur;
 • het (bij)plaatsen/vernieuwen van fietsenrekken (die voldoen aan Fietsparkeur);
 • het aanbrengen van adequate verlichting;
 • het schilderen van de binnenruimte van de buurtfietsenstalling;
 • het installeren van oplaadpunten (stopcontacten) voor e-bikes;
 • het installeren van een herkenbaar naambord bij de ingang van de fietsenstalling.

 

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
U vraagt de subsidie aan via de website van gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/subsidies

 • Stap 1: Klik op “Subidie Buurtfietsenstalling”.
 • Stap 2: Log in met eHerkenning. (Dit is de DigiID voor organisaties, meer info hier: www.eherkenning.nl)
 • Stap 3: Vul alle gegevens in en voeg alle bijlagen toe. U ontvangt direct na indiening een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Stap 4: Binnen 4 werkdagen na indiening ontvangt u een bevestiging van het subsidiebureau van gemeente Rotterdam.
  Hierin geven we aan of uw aanvraag compleet is of dat er stukken ontbreken.
  Als er stukken ontbreken verzoeken we u deze aan te leveren.
 • Stap 5: Als uw aanvraag compleet is dan wordt deze inhoudelijk door ons beoordeeld. Indien wij vragen hebben over uw aanvraag dan nemen wij hierover contact met u op per e-mail of telefoon.
 • Stap 6: Binnen 8 weken nadat de aanvraag compleet is ingediend neemt het subsidiebureau een besluit.
  Dit besluit ontvangt u per post in de vorm van een beschikking. Dit is ofwel een beschikking waarin staat vermeld hoeveel subsidie u ontvangt, ofwel een weigeringsbeschikking waarin staat waarom u geen subsidie krijgt.

 

Kom ik in aanmerking voor de subsidieregeling?
Ondernemers en bewoners kunnen subsidie aanvragen.
Voor bewoners geldt de voorwaarde dat ze pas subsidie kunnen aanvragen als ze zich hebben verenigd in bijvoorbeeld een vereniging of stichting.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
U ontvangt maximaal € 400,- per fietsparkeerplaats, met een maximum van € 40.000,- per buurtfietsenstalling.

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 juni 2016 tot en met 1 mei 2018.

Wat moet ik aanleveren?
Bij uw aanvraag heeft u de volgende
documenten nodig:

 • een afschrift van een huurcontract van de stallingsruimte of;
 • een verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar van de ruimte of plek instemt met de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • indien uw eigenaar bent van de ruimte waar de buurtfietsenstalling wordt gevestigd, levert u een kopie aan van bewijs van eigendom;
 • een drietal foto’s van de ruimte of plek;
 • een tekening van het ontwerp van de stalling inclusief het aantal fietsen dat kan worden gestald;
 • een begroting met alle kosten van de te subsidiëren activiteiten;
 • en een business plan waaruit blijkt dat de exploitatie kostendekkend is.

Meer informatie
Gemeente RotterdamGa voor meer informatie naar www.rotterdam.nl/subsidies
Bel: 010-2674850 of email subsidie@rotterdam.nl

Lees meer in de PDF nadere regels rondom de buurtfietsenstalling


 

In this article