Start vernieuwing Burgemeester Hoffmanplein

december 2016: Start werkzaamheden aan Burg. Hoffmanplein

2537
2537

In de week van 12 december start de gemeente met de vernieuwing van het Burgemeester Hoffmanplein. Daarmee gaat een wens van bewoners en van de gemeente in vervulling. In het voorjaar is uitgebreid gesproken over de herinrichting van het Burgemeester Hoffmanplein tijdens verschillende informatieavonden voor bewoners. Er is toen eveneens een workshop met kinderen gehouden. Dus ook met hun wensen is rekening gehouden bij de vernieuwing van het plein.

Werkzaamheden en fasering
De werkzaamheden bestaan onder andere uit de kap van een aantal bomen, het verwijderen van hekjes, het vervangen van straatwerk en straatmeubilair en de vernieuwing van speeltoestellen. Nog dit jaar worden in week 50 de struiken en te rooien bomen weggehaald. Volgend jaar zal vanaf 9 januari de aannemer verder gaan met haar werkzaamheden.
Van 19 december tot en met 8 januari vinden er geen werkzaamheden plaats en kan het terrein gewoon gebruikt worden.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats van oost (aan de kant van der Takstraat) naar west. Op die manier kunnen de speelplekken aan de westzijde zo lang mogelijk in gebruik blijven. Duimdrop blijft dus zo lang als mogelijk open. Beide uitvoeringsfasen duren – mede ook afhankelijk van de weersomstandigheden – ca. 1,5 maand.
De werkzaamheden zorgen voor overlast. Wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.
 

Speeltoestellen
De nieuwe speeltoestellen worden geplaatst als het plein bijna klaar is. Naar verwachting zal dit in het voorjaar – april of mei – van 2017) zijn.

Bestratingsmateriaal
In het plan zijn ten opzichte van het Definitieve Inrichtingsplan nog een paar kleine wijzigingen aangebracht. Bijvoorbeeld de keuze voor klinkerverharding rond de monumenten, zoals de Naald van Stieltjes, de fontein en de Kastanjeboom aan de van der Takstraat en de definitieve kleurbepaling van het asfalt. Het asfalt wordt een donker roodbruine tint die aansluit bij de kleur van de klinkers.

Verlichting
De huidige lantaarnpalen worden hergebruikt.

Beplanting en bomen
De plantvakken met rododendrons en de nieuwe bomen worden in het voorjaar geplant.

Tekening
Een presentatietekening van het Inrichtingsplan hangt momenteel in de Huiskamer aan het Burgemeester Hoffmanplein. Geďnteresseerden kunnen daar op afspraak een kijkje nemen. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met Okach Bouchtaoui via e-mail o.bouchtaoui@rotterdam.nl.

 

 

 

Meer informatie
Gemeente RotterdamMocht u vragen over de uitvoering hebben, dan kunt u contact opnemen met de directievoerder,
de heer D. Gaastra, via e-mail d.gaastra@rotterdam.nl of tel. 06-53417989.

Zie ook: 1e plannen Burg. Hoffmanplein


 

In this article