Nieuwsbrief September HEF + Koninginnebrug

Dinsdag 6 sept. Info avond over de Koninginnebrug

2689
2689

Het groot onderhoud aan De Hef is geruime tijd aan de gang. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken. Ook wordt u in deze nieuwsbrief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Koninginnebrug. De inloopbijeenkomst is op dinsdag 6 september vindt van 17.00 tot 19.00 uur bij Burgemeester Hoffmanplein 22.
Tot het einde van de werkzaamheden kunt u circa maandelijks een nieuwsbrief verwachten.

Vanwege werkzaamheden aan de Koninginnebrug is de brug van 1 oktober tot 31 oktober 2016 voor het wegverkeer afgesloten. De Koninginnebrug is meer dan 85 jaar oud en om de brug in gebruik te houden en te laten functioneren is onderhoud nodig.

Om de overlast voor de omgeving te beperken, wordt gedurende deze periode zo veel mogelijk werk met werk gecombineerd. Zo worden de verkeersregelinstallaties op de kruisingen van de Prins Hendrikkade met de Koninginnebrug en de Brugweg aangepast. Daarbij wordt het asfalt op deze kruisingen hersteld. Voorts wordt het fietspad op de Prins Hendrikkade richting de Brugweg dubbelzijdig gemaakt.

Video Koninginnebrug:

Youtube: Link

 

Informatie avond
Steiger22Op dinsdag 6 september vindt van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst plaats over deze werkzaamheden. De bijeenkomst vindt plaats in De Huiskamer aan het Burgemeester Hoffmanplein 22.
U wordt vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar pp.vandruten@rotterdam.nl,

 

Wat gebeurt er bij De Hef

In zowel de noordelijke als de zuidelijke toren wordt door 6 man continue gestraald. Het is gebleken dat bij de werkzaamheden zo nu en dan stof uit de tent ontsnapt. Als dit gebeurt, wordt het werk op de betreffende locatie stilgezet of verplaatst. Op andere locaties gaat het werk gewoon door. Naast de straalwerkzaamheden wordt het gestraalde staal in grondlaag gezet. Daarna worden de 2e en 3e verflaag aangebracht.

De staalconstructie van De Hef blijkt over het algemeen in goede staat te zijn. Na het stralen wordt de staalconstructie uitvoerig geďnspecteerd. Op basis van deze resultaten wordt beoordeeld of reparatie constructief noodzakelijk is. In dat geval wordt tot reparatie overgegaan. Tot nu toe beperken de reparaties zich tot een minimum.

Werkzaamheden aanbruggen
In de periode van 5 september tot en met 26 oktober wordt de onderzijde van de noordelijke aanbrug gestraald. Hiervoor worden verkeersmaatregelen ingesteld. De werkwijze is van noord naar zuid. De straalwerkzaamheden zijn van betrekkelijk korte duur. Om de geluidsoverlast te verminderen wordt de steiger voorzien van geluidwerende voorzieningen.

In de maand september wordt ook de onderzijde van de zuidelijke aanbrug gestraald. Hiervoor zijn inmiddels verkeersmaatregelen ingesteld. De werkwijze is van zuid naar noord. De straalwerkzaamheden zijn van betrekkelijk korte duur. Om de geluidsoverlast te verminderen wordt de steiger voorzien van geluidwerende voorzieningen.

Op het beweegbare gedeelte van de brug, het val, aan de Gustoweg heeft onlangs een lichtproef plaatsgevonden om de geplande verlichting te testen.

Planning
De planning is t.o.v. de vorige nieuwsbrief niet veranderd. De planning op hoofdlijnen:

 • Toren zuid: stralen en conserveren gereed eind september – hulpconstructies verwijderd begin november;
 • Aanbrug zuid: stralen en conserveren gereed begin oktober – hulpconstructies verwijderd eind november;
 • Toren noord: stralen en conserveren gereed eind september – hulpconstructies verwijderd begin november;
 • Aanbrug noord: stralen en conserveren gereed medio oktober – hulpconstructies verwijderd begin december;
 • Val: plaatsing november.

 

Stofoverlast
Het onderzoek naar het vrijkomende stof door DCMR en GGD Rotterdam in opdracht van de gemeente Rotterdam is afgerond. De metingen laten zien dat de werkzaamheden ter plaatse op het werkterrein en op de terreingrens leiden tot verhoogde concentraties fijn stof en ultrafijn stof. De gemeten gehaltes zware metalen op de terreingrens vormen geen gezondheidsrisico’s. Ondanks dat de gemeten gehaltes geen gezondheidsrisico’s vormen wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat er stof buiten de tent komt. Eventueel stof dat in de woningen komt kan nat worden verwijderd.

Geluidshinder en -metingen
De resultaten van de geluidsmetingen zijn eveneens bekend. Ondanks dat het geluidsniveau hinderlijk kan zijn, zijn er tijdens de metingen geen overschrijdingen van de maximale dagequivalente geluiddruk van 80 dB(A) geregistreerd. Hiermee wordt aan het Bouwbesluit voldaan. Om het geluidsniveau aan de gevels te verlagen is stillere apparatuur geplaatst en is apparatuur, waar mogelijk, verplaatst. Op de bouwhekken rondom de apparatuur zijn zwarte geluidwerende doeken geplaatst om het geluidsniveau te dempen.

 

Fotowedstrijd
Wij begrijpen dat u als omwonende hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch willen we er bij stil staan dat met deze werkzaamheden een stukje geschiedenis geschreven wordt. Immers, nooit eerder in de geschiedenis heeft aan De Hef grootschalig onderhoud plaatsgevonden zoals nu het geval is. Om dit unieke project een plaatsje te geven in de geschiedenis organiseert de gemeente een fotowedstrijd.
In de periode van 1 augustus tot 1 oktober kunnen foto’s gemaild worden naar fotowedstrijddehefSB@rotterdam.nl.
Aan het einde van het werk worden de foto’s tentoongesteld en zal een prijswinnaar bekend worden gemaakt. Thema van de foto is uiteraard het groot onderhoud aan De Hef.

Aan de foto’s zijn onderstaande voorwaarden verbonden:

 • Eén foto per inzender;
 • De foto heeft u zelf gemaakt, vanaf de straat of het water;
 • Het moet een exterieurfoto –van de buitenkant- zijn;
 • Er mag geen drone gebruikt worden om de foto te maken;
 • Het onderwerp is het groot onderhoud van De Hef;
 • De foto’s moeten vergezeld gaan van de gegevens van de deelnemer
  (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum)

 

Meer informatie
De gemeente Rotterdam is als opdrachtgever voor de werkzaamheden verantwoordelijk voor de communicatie. Daarom vragen wij u vriendelijk Daarom vragen wij u vriendelijk om voor beide projecten uitsluitend contact op te nemen met Peter van Druten
pp.vandruten@rotterdam.nl, tel. 06 10 111 201

Gemeente Rotterdam

U kunt ook de websites raadplegen
De HEF: : www.rotterdam.nl/grootonderhoudhef
Koninginnebrug: www.rotterdam.nl/koninginnebrug


 

In this article