Informatiebrief kademuur Maaskade

Juni 2016: stand van zaken rond de verzakking aan de kademuur

3067
3067

Geachte Maaskadebewoners,
Met deze webpagina informeer ik u over de stand van zaken rond de verzakking aan de kademuur ter hoogte van de adressen Maaskade 94 t/m 98.

Het Havenbedrijf Rotterdam voert op dit moment nog verschillende onderzoeken uit. We zijn voornemens om na de zomer te bepalen op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de realisatie van een nieuw kadedeel.

Situatieomschrijving
In december vorig jaar is zon 40 meter kade verzakt. Het Havenbedrijf heeft het verzakte gedeelte direct gestabiliseerd en de locatie met hekwerk afgezet. De kademuur is niet meer te herstellen. Er moet een nieuw kadedeel gebouwd worden. In februari heb ik u schriftelijk genformeerd dat het Havenbedrijf onderzoek uitvoert naar:

  • de oorzaak van de verzakking;
  • over welke lengte de nieuwbouw moet plaatsvinden voor een optimale oplossing.

Maaskade

 

Onderzoek
Kennisinstituut TNO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verzakking. Helaas is er geen eenduidig uitsluitsel over de oorzaak. TNO sluit een externe factor niet uit. Een binnenvaartschip kan tegen de kade gevaren zijn. Echter dit kan niet onomstotelijk worden vastgesteld. TNO geeft aan dat de oorzaak van de verzakking mogelijk een opeenstapeling is van factoren (hoge waterstand en constructie kade). De originele kade (500 meter) is aangelegd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Met de technische kennis van nu zouden we een ander soort kade bouwen.

De originele kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. In 2003 zijn er nog aanpassingen gedaan aan de kade. Er is een nieuwe stalen damwand inclusief stalen palen geplaatst aan de binnenzijde met daarover een betonplaat. Het verzakte gedeelte is de oude constructie. Het Havenbedrijf wil graag een toekomstvaste oplossing realiseren en onderzoekt om die reden of uitsluitend de verzakte 40 meter of de volledige 500 meter vervangen dient te worden door een nieuw kadedeel.

 

Voorlopige planning

Het Havenbedrijf streeft de volgende planning na:

  • Onderzoek lengte nieuwbouw (40 meter of 500 meter): na de zomer uitsluitsel.
  • Ontwerp constructie kade (indien 500 meter) en aanbesteden werkzaamheden: negen maanden.
  • Realisatie kade (indien 500 meter): veertien maanden.

De locatie ter hoogte van de verzakking blijft gedurende de periode van onderzoek en ontwerp/aanbesteden afgezet. Een andere maatregel is helaas niet mogelijk. Het Havenbedrijf inspecteert de volledige 500 meter kade regelmatig op stabiliteit. Als voorzorgsmaatregel mag zwaar verkeer (>3500kg) niet op de kade aan de waterkant parkeren.

Op korte termijn verandert daarmee niets zichtbaar aan de kademuur.
Wij hopen op uw begrip.

Contact
Ik informeer u zodra er meer bekend is. Ook ben ik voornemens na de zomer een informatiebijeenkomst te organiseren. Voor vragen over dit onderwerp kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Port of RotterdamMet vriendelijke groet,
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Anouska Hoogendoorn-Lagerwaard
a.hoogendoorn@portofrotterdam.com
Tel.: 06 – 104 00 112


 

In this article