Hef nieuws augustus

Aug. 2016: Wat gebeurt er achter het folie?

2196
2196

Het groot onderhoud aan De Hef is geruime tijd aan de gang.
Werk in uitvoering: augustus

De gehele Hef is in de steigers gezet en ingepakt in plastic folie. Met behulp van gritstralen worden de oude verflagen van de staalconstructie gestraald. Hierdoor ontstaat een mooi en schoon oppervlak waar de nieuwe verflagen op aangebracht worden. In totaal worden drie lagen aangebracht: een primer, een tussenlaag en de eindlaag in de kleur NS116, een donkergroene kleur. Deze kleur is onder de zuidelijke aanbrug boven de weg al waar te nemen.

Foto: De HEF: Nils Hilbers

Het val
Het beweegbare gedeelte van de brug, het val, staat langs de Gustoweg aan de Merwehaven en is bijna klaar.

Planning
De Hef is geheel ingepakt. Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

 • Toren zuid: stralen en conserveren gereed eind september – hulpconstructies verwijderd begin november;
 • Aanbrug zuid: stralen en conserveren gereed begin oktober – hulpconstructies verwijderd eind november;
 • Toren noord: stralen en conserveren gereed eind september – hulpconstructies verwijderd begin november;
 • Aanbrug noord: stralen en conserveren gereed medio oktober – hulpconstructies verwijderd begin december;
 • Val: plaatsing november.

Onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning.

 

Foto-2016-08-Hef-groen

 

Stofoverlast
De gehele constructie is ingepakt om te voorkomen dat straalgrit en stof in de omgeving terecht komen. Helaas is gebleken dat de tent niet altijd stofdicht is. Elke ochtend wordt gecontroleerd of de tent dicht is en wordt tijdens de werkzaamheden zowel door de aannemer als de gemeente gecontroleerd of er geen stof uit de tent komt. Mocht er desondanks toch stof uit de tent komen dan worden de werkzaamheden direct stilgelegd. De gaten worden eerst gerepareerd en pas dan worden de werkzaamheden hervat. Ook wordt extra apparatuur ingezet om het stof af te zuigen.

Op dit moment wordt een stofonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst zullen eventueel maatregelen genomen worden.

Ontheffing APV en werktijden
WerkzaamhedenVoor het uitvoeren van geluid veroorzakende werkzaamheden is een ontheffing verleend in het kader van de APV artikel 4.6. De onderstaande werkzaamheden mogen binnen de volgende tijdstippen worden uitgevoerd:

 • Straalwerkzaamheden op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
 • Afzuigen straalgrit op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 22.00 uur.
 • Schoonblazen constructie met perslucht op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 23.00 uur
  en op zaterdag en zondag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
 • Herstelwerkzaamheden staalwerk op maandag 07.00 uur t/m vrijdag 17.00 uur.
 • Steigerwerkzaamheden op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 23.00 uur.

Buiten deze uren kunnen andere werkzaamheden verricht worden welke niet voor geluidsoverlast zorgen.

 

Geluidshinder en -metingen
Bij het stralen en schoonblazen van de constructie wordt het nodige geluid geproduceerd. Ook de apparatuur die gebruikt wordt, veroorzaakt het nodige geluid. Waar mogelijk is of wordt apparatuur verder van de gevels geplaatst. Daarnaast wordt apparatuur vervangen door stillere apparatuur. Er wordt zo veel mogelijk aan gedaan om de geluidshinder tot een minimum te beperken.
De afgelopen weken zijn geluidsmetingen door een extern bureau uitgevoerd. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht. Afhankelijk van de uitkomst wordt bekeken of aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

 

Fotowedstrijd
Wij begrijpen dat u als omwonende hinder ondervindt van de werkzaamheden. Toch willen we er bij stil staan dat met deze werkzaamheden een stukje geschiedenis geschreven wordt. Immers, nooit eerder in de geschiedenis heeft aan De Hef grootschalig onderhoud plaatsgevonden zoals nu het geval is. Om dit unieke project een plaatsje te geven in de geschiedenis organiseert de gemeente een fotowedstrijd.
In de periode van 1 augustus tot 1 oktober kunnen fotos gemaild worden naar fotowedstrijddehefSB@rotterdam.nl.
Aan het einde van het werk worden de fotos tentoongesteld en zal een prijswinnaar bekend worden gemaakt. Thema van de foto is uiteraard het groot onderhoud aan De Hef.

Aan de fotos zijn onderstaande voorwaarden verbonden:

 • n foto per inzender;
 • de foto is gemaakt, vanaf de straat of het water, van de buitenkant;
 • de foto is minimaal 2000×1500 pixels, bij voorkeur meer dan 4000×3000 pixels;
 • maximaal 7 MB;
 • JPEG formaat;
 • zonder watermerk.

De fotos moeten vergezeld gaan van de gegevens van de deelnemer (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum).
Uit de inzendingenworden, door een kundige jury, de mooiste fotos uitgekozen. Aan het eind van het jaar zullen deze te zien zijn in een fototentoonstelling over de Hef.

Meer informatie
De gemeente Rotterdam is als opdrachtgever voor de werkzaamheden verantwoordelijk voor de communicatie. Daarom vragen wij u vriendelijk uitsluitend contact op te nemen met medewerkers van de gemeente. Door de vakantieperiode zijn er meerdere contactpersonen.
Hieronder ziet u wanneer u wie kunt bellen.

Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen www.rotterdam.nl/grootonderhoudhef


 

In this article