Sloop Ons Blok augustus

Stand van zaken sloop Ons Blok.

2156
2156

Hof aan de HefDe sloop is bijna klaar.

De werkzaamheden worden eind augustus afgerond. De sloop is niet gegaan zonder hinder. Met name in de erg warme periode is er hinder geweest van stof.

Start bouw
Intern bereidt aannemer Waal nu de start bouw voor.
Hierbij komt erg veel kijken. Denkt u bijvoorbeeld aan het uitvoeren van sonderingen ten behoeve van het nieuwe palenplan, het maken van werktekeningen, het inkopen van materiaal en het inrichten van de bouwplaats (plaatsen van keten etc.).

Bewonersavond
Woonstad Rotterdam organiseert voor de start bouw een bewonersavond zodat u alle vragen aan ons mondeling kunt stellen.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Eerste paal viering
Het slaan van de eerste paal is een belangrijk moment tijdens een bouwproject. Traditiegetrouw vieren we dit moment met alle betrokkenen. In oktober slaan we de feestelijke eerste paal van Hof aan de Hef. U bent hierbij van harte welkom. De direct omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Een roos is een roos, is een roos
Ons Blok had een mooie gevelpui en een kunstwerk “de Roos”. Deze details zijn tijdens de tijdens de sloop niet verloren gegaan. De gevelpui gaat hergebruikt worden in een pand aan de West-Kruiskade. De gevelkopjes komen niet terug in de buitengevel. De kleirozen worden hergebruikt als ondergrond voor de neonletters. De ornamentenlijst niet.

Contact
Voor overige vragen over het project of andere zaken, kunt u tot 10 september contact opnemen met Marianne Manders, projectleider Wijken van Woonstad op Marianne.manders@woonstadrotterdam.nl of via 010-440 8800.
WoonstadInformatie
U kunt het proces ook volgen via: www.facebook.com/hofaandehef
Onder het tabblad “bouwnieuws” worden de laatste vorderingen van de sloop en nieuwbouw weergegeven.
Website: www.hofaandehef.nl

  

In this article