Adopteer een afvalcontainer op ‘t Noordereiland

Opvarenden van het Noordereiland kunnen een afvalcontainer adopteren

2494
2494

Adopteer een afvalcontainer
Iedereen woont graag in een schoon en veilig Noordereiland.
Helaas wordt dit regelmatig verstoord door verkeerd aangeboden afval, dat naast de afvalcontainers blijft liggen. U als bewoner kunt hier wat aan doen door een afvalcontainer in uw buurt te adopteren.

Wat houdt containeradoptie in?
U adopteert een container in uw buurt en houdt deze samen met de gemeente schoon. U ontvangt van de gemeente Rotterdam een uitgebreid schoonmaakpakket met handschoenen, gereedschap en een sleutel om de container te openen. Daarnaast krijgt u als adoptant een unieke code, die zorgt dat uw melding over verkeerd aangeboden huisvuil met voorrang door de gemeente wordt opgelost.

Schoon houdt schoon
Met het idee ‘schoon houdt schoon’ blijven de containers schoon wanneer het ernaast geplaatste afval op tijd wordt opgeruimd. U als bewoner weet wat er in uw de wijk afspeelt en door de meldingen die u maakt kan de gemeente sneller en gerichter ingrijpen op de plekken waar dat nodig is. Op deze manier werken we samen aan een schone stad.

Buurt BestuurtContainer adopteren
Woont u op het Noordereiland en bent u geïnteresseerd in containeradoptie?
U kunt zich aanmelden via containeradoptie@rotterdam.nl.
Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/containeradoptie.
Samen houden we Rotterdam schoon.

Video:

 

Gemeente RotterdamWebsite: www.rotterdam.nl/containeradoptie

 

 

 


 

In this article