Werkzaamheden De Nieuwe Water Weg

8- 10 + 22-24 Maart 2013

1809
1809

Werkzaamheden Werkzaamheden De Nieuwe Water Weg
Koningshaven – Bij Villa Zebra

20-02-13 tot 30-04-13

In het weekend van 8-10 maart en 22-24 maart 2013 wordt de leiding van De Nieuwe Warmteweg onder Katendrecht aangebracht. Dit vindt plaats met een boring, waarbij de leiding vanaf de parkeerplaats naast het Fotomuseum, op de Wilhelminapier, onder Katendrecht wordt doorgetrokken tot het AVR-terrein aan de Brielselaan in Charlois. De lengte van deze boring bedraagt maar liefst 1500 meter.

De leiding heeft een doorsnede van circa 60 centimeter.

In het eerste weekend brengen we de eerste leiding aan, in het tweede weekend de tweede. De Nieuwe Warmteweg werkt namelijk net zoals uw verwarming thuis met een aanvoer- en retourleiding voor het transport van warmte.

Van Hoek van Holland naar de Koningshaven
De leiding van 1500 meter is de afgelopen weken voorbereid op de waterkant bij Hoek van Holland, in twee stukken van 750 meter. Op 4 maart en 5 maart 2013 worden deze twee stukken over water naar de Koningshaven getransporteerd, bij Villa Zebra. Dit gebeurt met sleepboten. Direct na aankomst worden ze met hijskranen op een ponton gehesen dat bij Villa Zebra in het water ligt en aan elkaar gelast tot n stuk van 1500 meter. Hetzelfde gebeurt twee weken later, op 18 en 19 maart.

Werkzaamheden Stieltjeskade & Koningshaven
Om de ontvangst van de leidingen mogelijk te maken, vinden tussen 20 februari en 1 maart voorbereidende werkzaamheden plaats in de omgeving van Villa Zebra. Er komt tijdelijk een ponton te liggen voor de laswerkzaamheden aan de leiding. En in de bodem van de Koningshaven trillen we – vanaf het water, met een kraanschip – een aantal stalen buispalen waarlangs de twee drijvende leidingdelen tijdelijk worden afgemeerd. Het plaatsen van de stalen buispalen start op 20 februari en neemt circa 5 dagen in beslag. De ingetrilde buispalen zullen vanaf 2 april weer worden verwijderd.

Kaart-Stieltjesstraat_DNWW
Op het kaartje ziet u waar de beide drijvende leidingstukken tijdelijk langs de kade in het water van de Koningshaven komen te liggen. In het rood is het lasponton aangegeven, waar de uiteinden van beide leidingstukken aan elkaar worden gelast.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Vanaf 28 februari tot 27 maart 2013 is de parkeerplaats bij Villa Zebra buiten gebruik. De parkeerplaats wordt afgezet met bouwhekken en is alleen voor werkverkeer toegankelijk. Omwonenden verzoeken wij vriendelijk om tijdelijk gebruik te maken van andere parkeerplaatsen.

Het intrillen van de stalen buispalen vanaf het water zal hoorbaar zijn. We nemen zoveel mogelijk geluidsbeperkende maatregelen, maar het geluid helemaal wegnemen, is helaas niet mogelijk.

In de weekenden van 8-10 maart en 22-24 maart 2013 vinden de werkzaamheden rondom de boringen plaats. In de omgeving van de Stieltjeskade ziet u dan allerlei medewerkers en materieel. De leiding die in het water ligt, wordt ter hoogte van het brugwachtershuis bij de Maastoren aan land getrokken. Met een snelheid van circa 100 meter per uur beweegt de leiding zich langzaam maar gestaag richting de parkeerplaats bij het Fotomuseum, om daar onder de grond te verdwijnen.

Op 9 en 10 maart, en op 23 en 24 maart is de Erasmusbrug gestremd voor auto- en tramverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van de brug. Verkeer tussen Noord en Zuid wordt over de Willemsbrug geleid.

 

WerkzaamhedenWerktijden
We werken in principe overdag, van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken, in overleg met Gemeentewerken Rotterdam. De laswerkzaamheden op het ponton welke 5 maart starten moeten om technische redenen non-stop doorgaan en zijn op 7 maart gereed. Hetzelfde geldt voor de laswerkzaamheden twee weken later, tussen 19 en 21 maart 2013.

Link: Youtube Video

 


 

 

In this article